Sposoby na stres

To content | To menu | To search

Tuesday, May 25 2010

Jak walczyć ze stresem?

Każdy z nas miewa złe chwile, wtedy jest obrażony na cały świat. Taki stan związany jest ze zbyt dużą dawką stresu przepełniającą życie większości ludzi. Aby walczyć ze stresem należy zrozumieć czym jest stres. Najpopularniejsza definicja brzmi: „Stres to stan napięcia spowodowany trudną sytuacją, z którą nie umiemy sobie poradzić, a jest to sytuacja stresowa- napięcie psychiczne, napięcie mięśni, przyspieszone bicie serca, podniesione ciśnienie- występuje zawsze, gdy dzieje się z nami coś złego, niezależnie od tego czy jest to zagrożenie fizyczne czy psychiczne". Wyróżniamy trzy główne style radzenia sobie ze stresem: aktywne zachowanie- czyli reakcje, które zmieniają sytuację, poznawcze radzenie sobie- czyli reakcje, które zmieniają znaczenie lub ocenę stresu, unikanie- czyli reakcje, które zmierzają do kontroli przykrytych uczuć.

Aby zredukować szkodliwe skutki nie uzewnętrznionego stresu, nie wystarczy tylko go zidentyfikować i sobie uświadomić. Jak wiele jest źródeł stresu, tak wiele jest sposobów radzenia sobie z nim.

Friday, May 21 2010

Stres w pracy

W pracy często ludzie przeżywają różnego typu emocje jak i odczucia, wiele osób stresuje się pracą. Jest to przykład typowego przeżywania stresu. Jeżeli jest on długotrwały i nadmierny może prowadzić do wielu poważnych dolegliwości. Do najpopularniejszych skutków niepożądanych wynikających ze stresu negatywnego są przede wszystkim apatia, niepokój oraz niezdolność do skutecznego działania. Działanie negatywnego stresu może również doprowadzić do dość poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu poszczególnych narządów bądź w skrajnych przypadkach całego organizmu.

Stres w pracy może być spowodowany tym, że stawia wysokie wymagania w pracy lub tez częste zmiany wymagań, czy też wyznaczanie bardzo trudnych obowiązków. Sytuacja taka, zaczyna człowieka męczyć, powoduje, że człowiek żyje w ciągłej niepewności, czy dalej uda mu się utrzymać stanowisko. Dlatego ważne jest dokładnie sprawdzenia przyszłego miejsca pracy, aby nie przysparzał nam kłopotów, a dawał satysfakcje i ogólnie spełnienie zawodowe.

Monday, May 10 2010

Skąd bierze się stres?

Stres powoduje w każdym z nas silne napięcie i emocje, które nie zawsze są pozytywne. Powodowany on jest zazwyczaj szeregiem sytuacji stresowych, nakładających się na siebie, czy też kłopotów, które sprawiają że jesteśmy poirytowani i zdenerwowani. Jest wiele czynników, które mogą być stresogenne, na przykład mogą to być problemy zdrowotne (nas samych, bądź kogoś z naszej rodziny). Stres jest niejako reakcją organizmu, który zostaje postawiony przed daną sytuacją, która nie jest komfortowa.

Źródłem stresu dla każdego z nas może być inny czynnik: dla jednych będą to problemy w pracy, dla innych otoczenie w jakim się znaleźli a w którym nie mogą się odnaleźć, dla jeszcze następnych stres czy izolacja jest źródłem stresu, a dla innych konflikty wewnętrzne, czy też zmiana sytuacji życiowej. U każdego z nas są inne podstawy powstawania sytuacji stresowych, jednak należy starać się by wyeliminować wszystkie czynniki stresogenne, oczywiście w miarę możliwości.